Esteu aquí

Instal·lació d'una nova menjadora

Instal·lació d'una nova menjadora

Com a punt de partida d'una campanya de renovació de les instal·lacions de les colònies de gats, avui hem instal·lat una nova menjadora. Volem millorar la imatge de les colònies. Que es vegin netes i integrades en l'entorn i que tinguin una imatge atractiva.
El lloc escollit és la colònia del carrer de Can Cabot de Munt, davant del CAP. Tenint en compte que hem tingut i seguim tenint casos de sabotatge en aquesta colònia, la nova menjadora estarà tancada amb clau i disposarà d'un sistema de seguretat. Recordem que els animals del carrer estan protegits per llei segons l'Ordenança Municipal i que el seu maltractament en qualsevol manifestació és sancionable.

Comparteix