Esteu aquí

Autorització d'ús de material pirotècnic en festes locals

Autorització d'ús de material pirotècnic en festes locals

Les entitats que tinguin previst fer servir material pirotècnic en actes o celebracions festives, sempre que aquestes compleixin amb l’establert en la normativa vigent, cal que sol·licitin la corresponent autorització. El document s'ha d'adjuntar, degudament emplenat i amb la documentació que s'hi requereix, a la instància electrònica a través de la qual l'entitat sol·liciti a l'Ajuntament autorització per celebrar l'activitat. En cas de dubte, us podeu posar en contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana, a través del correu participacio@ajllavaneres.cat.