Esteu aquí

Les entitats de Llavaneres

Les entitats de Llavaneres

Les entitats i els diferents col·lectius llavanerencs són els protagonistes de la riquesa cultural i social i són una peça fonamental per consolidar una societat democràtica i pròspera. Aquests col·lectius fomenten valors de millora de la justícia social, de respecte al medi ambient, de la normalització cultural, lingüística i esportiva, i són essencials per construir una societat amb progrés.
 
Actualment, la vila de Sant Andreu de Llavaneres compta amb una quarantena d'entitats. Durant els darrers anys, el mosaic associatiu no ha parat de créixer i això ha potenciat i reforçat la cohesió territorial de Llavaneres.

Les entitats més nombroses són les esportives, amb més de 15 clubs i associacions que agrupen des d'aficionats al futbol, a l'handbol, al bàsquet al golf, com als amants dels esports d'aventura o de les arts marcials, entre d'altres.

Els col·lectius educatius, socials i culturals tenen una àmplia i heterogènia gamma participativa: des de les nombroses associacions de pares i mares d'alumnes a les ONG o les associacions relacionades amb la salut. També comptem amb entitats dedicades al medi ambient i als joves de Llavaneres.

Legislació vigent

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Llei del dret d’associació

 

Llistat d'entitats

El Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes és la base de dades on estan registrades totes les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que tenen seu a Sant Andreu de Llavaneres i que han fet els tràmits pertinents per a formalitzar la seva inscripció. Per a més informació, podeu contactar amb la Regidoria de Participació Ciutadana a participacio@ajllavaneres.cat.